Donatii

Noi credem şi mărturisim că potrivit cu învăţătura Cuvântului lui Dumnezeu şi practica primilor creştini, membrii bisericii sunt datori, în chip moral să contribuie din bunurile lor pământeşti, de bună voie şi după cum poate, la susţinerea cauzei Evangheliei.

  1. Susţinerea persoanelor ce se află în slujba Evangheliei ptr. a nu duce lipsă.

Filip. 4:16,18 “ Căci mi-aţi trimis în Tesalonic o dată şi chiar de două ori, ceva ptr. nevoile mele. Am de toate şi sunt în belşug. Sunt bogat de când am primit ce mi-aţi trimis….”

Tit 3:13 “ Ai grijă de legiuitorul Zena şi Apolo să nu ducă lipsă de nimic din ce le trebuie ptr. călătoria lor.”

3 Ioan 6 “ Vei face bine să îngrijeşti de călătoria lor, într-un chip vrednic de Dumnezeu.”

1 Cor. 9:14 “ Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie.”

Matei 10:10 “… Vrednic este lucrătorul de hrana lui.”

1 Tim. 5:18 “ Căci Scriptura zice: Să nu legi gura boului când treieră bucate şi “ vrednic este lucrătorul de plata lui” . “

  1. Ajutorarea săracilor, orfanilor şi văduvelor.

 

Fapt. Ap. 11:29 “ ucenicii au hotărât să trimită fiecare după puterea lui un ajutor fraţilor care locuiau în Iudeea.”

Rom.15:27 “ Căci din Macedonia şi Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare ptr. săracii dintre sfinţii care sunt în Ierusalim.”

1 Cor.16:1 “ Cât priveşte strângerea de ajutoare ptr. sfinţi..”

Ioan 12:7,8 “ Isus a zis:…Pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi…”

Matei 25:40 “ Adevărat vă spun că oridecâte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neânsemnaţi fraţi ai mei, Mie Mi le-aţi făcut.”

Deutr. 4:29 “…orfanul şi văduva…să mănânce şi să se sature ptr. ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze…”

Iacov 1:27 “ Religiunea curată… este să cercetăm pe orfani ş pe văduve în necazurile lor …”

 

  1. Clădirea de locaşuri ptr. închinăciune.

 

Exod 35:21 “ Toţi cei cu tragere de inimă şi bunăvoinţă au venit şi au adus prinos Domnului ptr. lucrarea cortului.”

1 Cronici 29:1,9 “ ….lucrarea este însemnată căci casa aceasta nu este ptr. om ci este ptr Domnul Dumnezeu. Poporul s-a bucurat de darurile de bunăvoie, căci le dădea cu dragă inimă Domnului…”

Ezra 2:68,69 “ …au adus daruri de bună voie ptr casa lui Dumnezeu…au dat la vistieria lucrării, după mijloacele lor …”

Conducerea Bisericii 

Donatii

Sustine lucrarea lui Dumnezeu prin Biserica Baptista Nürenberg

Contul Bisericii: Rumänische Baptisten Gemeinde Nürnberg

IBAN: DE94 5009 2100 0001 1140 00
BIC: GENODE51BH2
Banca: SKB Bad Homburg

Urmatorul Eveniment

00
zile
00
ore
00
minute
00
secunde